Stap 1
Kennismaking (met coachee en organisatie) en verhelderen van context en leerbehoefte

Stap 2
Definiëren leervraag, opstellen coachings-overeenkomst en borgen eigenaarschap

Stap 3
Verdiepen, ontdekken, leren en ervaren (middels gesprekken, opdrachten etc.)

Stap 4
Doorleven en integreren in leven en werk

Stap 5
Evalueren en onderhouden